Rzecznik Policji: argumentem dla sprawców jest przeświadczenie, że Internet jest anonimowy

’Jednym z priorytetów komendanta głównego Policji jest wzmocnienie komórek wchodzących w skład pionu do walki z cyberprzestępczością' – stwierdził insp. dr Mariusz Ciarka, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.