Turze coraz bliżej zniwelowania ostrego zakrętu

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przekazał na rzecz Powiatu Raciborskiego<Powiat Raciborski> prawo własności części nieruchomości położonych w Turzu. Chodzi o działki przy ulicy Raciborskiej, przy starej kuźni. W efekcie ma dojść do zniwelowania znajdującego się tam ostrego zakrętu oraz remontu kolejnego odcinka drogi powiatowej.